Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/15/2019 in all areas

  1. 1 like
    Nie dziękuję, nie jestem zwolennikiem FB i nie zanosi się na zmiany Jeżeli się coś pojawi to na pewno tutaj.
  2. 1 like
    Solina i Bóbrka bez lodu, śmiało można łowić. Lód jest tylko przy zaporze w Myczkowcach
  3. 1 like
    Dlaczego zaproszenie Wifera znikło ze strony głównej? Wypasione było, nie ludzie wiedzą, że PSW się bawi Zmiany w serwisie zdecydowanie na plus. Szkoda, że nie było mi dane obadać pierwszej zadymy na forum pod zdjęciami Ps. Chat działa, już mam dwa nr telefonów do dziewczyn. Polecam
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy