Jump to content

rrs1914

Użytkownicy
 • Posts

  151
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

rrs1914 last won the day on October 20 2019

rrs1914 had the most liked content!

Reputation

85 Excellent

1 Follower

Recent Profile Visitors

991 profile views
 1. To dorzucę jeszcze karpika z tego tajnego
 2. Chodziło mi o Wody Polskie
 3. Najlepiej i najłatwiej jest powiedzieć beton, komuna, stare leśne dziadki i wylewać wszystkie pomyje na całe PZW. W tym przypadku się nie zgodzę. Byłem kilkukrotnie na tych stawach i zawsze ceniłem zaangażowanie i poświęcony czas Pana Stanisława. Chciało się rzec więcej takich ludzi. Poczekajmy jeszcze kilka lat kiedy to spółki wodne zajmą się zagospodarowaniem wód, kiedy to cena za zezwolenie na amatorski połów wzrośnie bardzo znacząco. Co poniektórzy zatęsknią za PZW.
 4. Spoźniony Dzień Dziecka. W tym roku tradycyjnych zawodów nie było więc zrobiłem mu indywidualne. Niecałe 4 h lowienia i 3.5 kg w siatce. Same większe sztuki. Dziwi mnie ze ani jednej plotki. Dodatkowo kilka niewymiarowych jazi i okoni
 5. Co oznacza biwakowanie. Bo wg mnie pod tym hasłem możemy umieścić wszystko nawet zwykle wędkowanie. Durmy niesprecyzowany zapis
 6. Jak to mówią lepiej milczeć niż gupio gadać czy po piłkarsku czasem lepiej mądrze się ustawiać niż głupio biegać. Jest ustawa o rybactwie śródlądowym i są przepisy w oparciu o nią. Niektórzy dalej tego nie rozumieją że żeby wziąść wędke w łapę i zarzucić hak w wodę należy mieć kartę wędkarska tak samo jak prawo jazdy przy kierownicy. Kwestia miejsca połowu zależy od uzyskania zgody jej właściciela. Czy to będzie sąsiad- właściciel stawku czy będzie to zezwolenie PZW na połów w danym miejscu nadal jednak uprawia się "przeważnie" amatorski połów ryb i to najbardziej PSR interesuje czy zachowane są przepisy. Są przykłady otrzymania mandatu na łowisku prywatnym np za połów na 3 wędki co z amatorskim polowrm ryb jest niezgodne, pomimo zgody właściciela wody. Jak uprawiamy amatorski połów ryb stosujemy się do obowiązujących przepisow
 7. Jak już to idź na całość. Tych 15 to wystarczy żeby przejąć władze w kole. Kolejny etap to delegaci na zjazd okręgu, których liczba zależy od członków Koła. Tak oddolnie można coś zmienić... I tu temat się zamyka bo np. Ja nie mam czasu, może ktoś inny itd. Niestety wszyscy działacze PZW wrzuceni zostali do jednego worka. Ostatni bastion komuny wraz z PZPN. Nawet ci którzy coś fajnego robią. Trochę to niesprawiedliwe. Za przyklad daje łowisko Rzemień, gdzie gospodarz oddaje całe chyba serce. Czy on to też bagno PZW? To jak będzie to działanie oddolne czy nie?
 8. Pierwszy Lin w życiu. Jak na 2,5 latka gitara. Ile ja się musiałem poczekać na tego pierwszego... Gdyby nie te komary frajda byłaby jeszcze większą. Starsi (3 i 6 lat) też połapali kilka płotek
 9. Cieszy VID-20200509-WA0008.mp4
 10. Wędkarstwo to nie sport powiedział P. Piotr. Wędkarstwo jest pasja, spędzeniem wolnego czasu, odpoczynkiem... Skoro nie wolno wyjść w góry, pochodzić po lesie, pojeździc na rowerze, pokopać w piłkę, zagrać w kosza czy tenisa lub w i nny sposób spędzić wolny czas co jest pasja wielu ludzi, NIESTETY i wędkarstwo znało się w tym katalogu. Powie ktoś, że pracuje jako przewodnik wędkarski. W tej samej grupie jest przewodnik wycieczki, fryzjer, hotelarz i wielu innych. Każdemu jest ciężko, ot takie czasy ZOSTAŃ W DOMU. Jeszcze się ołowisz w tym roku jak przyłożysz cegiełkę do tego by to świństwo ujarzmić.
 11. To jest okazja. Można słowa przeobrazić w czyny https://wio.waw.pl/artykul/protest-wedkarzy-2020/930599 ... Chyba że jak zwykle najlepiej ponarzekać i wrócić do rzeczywistości
 12. Takie małe wyjaśnienie Zgodnie z art. 28 ust. 2 prawa wodnego właściciele nieruchomości przyległych do jeziora objętego powszechnym korzystaniem są obowiązani zapewnić dostęp do wody. W razie potrzeby wyznacza go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Sądy administracyjne przyjmowały jednak, że taka decyzja może zapaść wyłącznie w postępowaniu wszczętym z urzędu albo na wniosek właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości, przez którą ma być wyznaczony dostęp do wody. A więc osób najbardziej zainteresowanych tym, żeby nie przepuszczać obcych przez swoją działkę. Przepis stał się więc martwy. Linią rozgraniczającą grunty pokryte wodami powierzchniowymi od gruntów przybrzeżnych jest linia brzegu, którą określa się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych. Linia brzegu odnosi się zatem do rzek, strumieni, potoków, które są ciekami naturalnymi, ale nie odnosi się do kanałów i rowów, które są ciekami sztucznymi. Odnosi się również do jezior, ale tylko tych, których zwierciadło wody nie jest spiętrzone budowlami piętrzącymi. Pojęcie linii brzegu nie dotyczy również granicy zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych. Pojęcia linii brzegu nie można utożsamiać z linią zasięgu wody, gdyż w określonych przypadkach, m.in. w przypadku rzeki uregulowanej - w granicach linii brzegu mogą się znajdować tereny nie zalane wodą (lądowe), a w sztucznych zbiorników wodnych - linia brzegu może przebiegać pod zwierciadłem wody. W granicach sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych i jezior podpiętrzonych, gruntem pokrytym wodami powierzchniowymi jest bowiem wyłącznie ten grunt, który 2 był pokryty wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń wodnych. Pojęcie gruntu pokrytego wodami powierzchniowymi w rozumieniu Prawa wodnego nie jest tożsame z pojęciem gruntu pod wodami, stosowanym w ewidencji gruntów, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Oznaczenie w ewidencji gruntów użytku symbolem W; (Wm) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, (Wp) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, (Ws) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, (Wsr) grunty pod stawami rybnymi oraz (W) grunty pod rowami, nie oznacza automatycznie, że do użytków tych stosuje się przepisy o gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi, w rozumieniu Prawa wodnego Obecna ustawa, w art. 27 pkt 1, wprowadziła zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, co ma umożliwić dostęp do tych wód niezbędny do korzystania z prawa powszechnego korzystania z wód. Każdy korzystający z wód ma zatem prawo, w każdym miejscu dobić do brzegu i przycumować łódkę, wyjść na brzeg i przejść wzdłuż linii brzegu. Wędkarz ma prawo korzystać z dostępu do brzegu, ale wyznaczony pas szerokości 1,5 m nie pozwala mu na dojechanie do brzegu samochodem. Prawo do korzystania z pasa dostępu nie rozciąga się na przystanie czy pomosty, gdyż są to urządzenia, z których można korzystać wyłącznie za zgodą właściciela. Pasa dostępu nie tylko nie wolno grodzić, ale również nie można 4 uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar, w związku z czym nie można np. obsadzić go krzewami uniemożliwiającymi przejście. Pas dostępu do wód pozostaje własnością właściciela nieruchomości, a za ograniczenie praw jego użytkowania właściciel nie otrzymuje odszkodowania. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny, stosownie do przepisu art. 194 Prawa wodnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że zakaz grodzenia nieruchomości, o którym mowa w art. 27, dotyczy powierzchniowych wód publicznych i określa odległość mierzoną od linii brzegu. Jak wspomniano wyżej, linia brzegu ustalana jest dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych. Zakaz grodzenia nie dotyczy zatem nieruchomości przyległych do sztucznych zbiorników wodnych, jezior podpiętrzonych, stawów, kanałów czy rowów, w których linia zasięgu wody nie stanowi linii brzegu. Nieruchomości przyległe do wód w tych urządzeniach wodnych, mogą być grodzone zgodnie z granicą własności nieruchomości, a korzystający z wód nie mają możliwości korzystania z brzegu tych wód tak, jak to ma miejsce w przypadku cieków naturalnych. Podsumowując. Płoty na tym zbiorniku do samej wody byłyby zgodne z przepisami i nic Pan im nie zrobisz
 13. Bo to tereny prywatne na których wycięto jedynie drogę. Mogą sobie zagrodzić do samej wody i nic im nie zrobisz. A na własnym terenie to biwak może być ze hoho
 14. Prawda jest taka. Każdy z nas ponarzeka ale składki ładnie wpłacimy bo wędkarstwo to nasza pasja a łowić uwielbiamy przede wszystkim na dobrze nam znanych najbliższych łowiskach. Połamania kija w nowym roku
 15. Info ze związku otrzymane mailem Witam serdecznie Wysokość opłat na rok 2020 to: Sładka pełna członkowska 100 zł, wpisowe, 25 zł, Okręgowa na wszystkie wody Okręgu PZW 210 zł, ew dopłata do trollingu 165 zł. Składka ulgowa członkowska 50 zł, okręgowa 105 zł. Porozumienia te same co w tym roku, Okręg PZW w Krośnie na odcinek Rzeki Wisłok i Wisłoka. Cennik na nowy rok będzie zamieszczony w tym tygodniu na stronie Okręgu.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy