Jump to content

Nowa Ordynacja Wyborcza PZW


miruna007

Recommended Posts

 Wczoraj został wysłany wniosek do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przez Pana Posła Tomasza Jaskółę. Wniosek dotyczył Polskiego Związku Wędkarskiego.

        20-22 października 2017 w Spale odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów PZW, który wyłoni władze naczelne PZW. Zostaną wybrani ludzie, którzy będą decydować m.in. o wysokości pobieranych przez Związek opłat za wędkowanie. Sposób wybierania delegatów określa ordynacja wyborcza. 17 września ZG uchwalił nową ordynację wyborczą dla okręgów. Wiele wskazuje na to, że narusza ona statut PZW, a być może również ustawę o stowarzyszeniach. Nowa ordynacja zabiera znacznej większości członków (95%) bierne prawo wyborcze, czyli prawo kandydowania na okręgowego delegata na krajowy zjazd. Aby móc kandydować trzeba spełnić następujący warunek: delegatem może być tylko ten członek Zarządu, który pełnił funkcje statutowe we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. Co to oznacza? Oznacza to blokowanie drogi dla młodszych, energicznych, posiadających nowe pomysły Związkowców.  Zaledwie 5% wszystkich członków (z 630000) zgodnie z nową ordynacją wyborczą uchwaloną przez ZG, ma prawo do biernego prawa wyborczego, co jest niezgodne z prawem. Ponadto ograniczone jest także czynne prawo wyborcze, dlatego że wszyscy członkowie są zmuszeni głosować wyłącznie na wybraną grupę starszych działaczy. Zarząd odebrał swoim członkom prawo wyborcze, co zrobiono niezgodnie z prawem.
        W związku z tym, Pan Poseł Tomasz Jaskóła zwrócił się do organu nadzorczego, wnosząc o uchylenie decyzji Zarządu Głównego PZW. W przypadku nie uchylenia uchwały przez PZW, Pan Poseł Tomasz Jaskóła wnosił o to aby sprawa została skierowana do właściwego Sądu, a uchwała, która jest niezgodna z prawem uchylona. Ostatnią zaproponowaną przez Pana Posła możliwością jest tymczasowe zawieszenie w czynnościach  zarządu przedstawicieli stowarzyszenia.
        Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane ze sprawą proszę o kontakt z biurem poselskim. e-mail: [email protected] tel. 34 310-40-77tel.kom. 511-776-207
Co uważacie na temat tej interwencji?

Link to comment
Share on other sites

Ja proponuję rowiązać PZW jako organizację szkodliwą i pasożytniczą. Zostawić tylko PSR. Wody mają właściciela - opłaty można tam wnosić - PZW nie jest potrzebny. Jak ktoś ma potrzebą zrzeszania się można utworzyć wlasny klub  i w ramach niego działać. Aktualnie PZW to przechowalania dla wszelkiem maści 'działaczy' trawiących moje / nasze składki.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy