Jump to content

Ogólnopolskie zawody spinningowe "BOLEŃ SANU 2019"


Kazekkaczor

Recommended Posts

REGULAMIN ZAWODÓW SPININGOWYCH "BOLEŃ SANU 2019" 

Regulamin i Opłaty:
1. Wpisowe wynosi 50 -PLN od osoby i jest uiszczana przelewem na poniższy numer konta i jest ostatecznym potwierdzeniem zapisu na zawody.
2. Kwota ta przeznaczona jest na organizacje zawodów oraz katering.
3. Liczba zawodników ograniczona jest do 80 osób. Zastrzegamy sobie prawo do jej zwiększenia.
4. Na listę startową wpisywani są tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali przelewu. O wpisaniu na listę startową decyduje kolejność zaksięgowania na koncie organizatora. Jedna osoba może dokonać jednorazowo przelewu w imieniu kilku zawodników, podając koniecznie w tytule przelewu poszczególne Imiona oraz Nazwiska i okręg danego zawodnika.
5. Nie obowiązują zapisy bez dokonania przelewu.
6. Przelew jest jedynym potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie.
7. Wstępna lista zawodników ukarze się 30.04 wraz z listą rezerwową , ostateczna lista ukarze się się dnia 7.05.
8. Każdy z uczestników, musi posiadać kartę wędkarską.
9. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH:
a) używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki,
b) zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną,
c) zabrania się nęcenia łowiska.
10. Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe.
11. Zawody odbywają się na żywej rybie, obowiązuje zakaz zabierania ryb, grożący dyskwalifikacją.
12. Kategoria zawodów:
a) Boleń (powyżej 40cm).
b) Kleń/Jaź (powyżej 25cm).
c) Okoń (powyżej 20 cm).
13. Zgłaszamy po jednej największej złowionej rybie z poszczególnej kategorii. 
14. Górne wymiary ochronne ryb nie obowiązują.
15. Ryby mierzone będą na miarkach przygotowanych przez organizatora i przekazanych każdemu zawodnikowi podczas losowania numerów startowych.
16. Każda ryba punktowana musi być zmierzona i sfotografowana na tej miarce.
17. Ryby punktowane nie będą brane pod uwagę bez fotografii na miarce organizatora, potwierdzającej jej złowienie w czasie zawodów. Ryby mogą być przetrzymywane chwilowo do czasu pomiaru w siatkach, po czym muszą być jak najszybciej wypuszczone do wody.
18. Ryba podczas fotografowania musi być ułożona tak aby nie zasłaniała całej miarki, czyli dolna albo górna krawędź miarki ma być widoczna.
19. Rybę do fotografii pomiarowej układamy w następujący sposób:
a) pomiar ryby uwzględniany jest od głowy do ogona, zaczynając od 0cm.
b) jedna z poziomych krawędzi miarki musi być widoczna,
c) Rybę fotografujemy z lewego profilu.
Powyższe zapisy są konieczne do przyjęcia ryby przez komisję sędziowską,
20. Moment rozpoczęcia i zakończenia łowienia uwzględniony jest w harmonogramie zawodów. 
21. Zawody rozgrywane będą na odcinku rzeki San, zaczynając od ujścia rzeki Tanew, a kończąc na kanale zrzutowym oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli.
22. Dopuszcza się poruszanie autem w czasie zawodów.
23.  Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku rzeki, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej. Dopuszcza się brodzenie.
24. Po upływie wyznaczonego czasu ryby nie będą podlegały ocenie sędziów.
25. Puchary otrzyma trzech najwyżej ocenionych zawodników w kategorii Boleń.
26. Dodatkowy puchar/statuetka dla łowcy największego Klenia/Jazia zawodów.
27. Dodatkowy puchar/statuetka dla łowcy największego Okonia zawodów.
28. Ze względu na złe warunki pogodowe, lub stan wody zawody mogą być odwołane, albo przeniesione na inny termin.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
30. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych, i czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów.
31. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych używek będą zdyskwalifikowani.
32. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania szczególnej ostrożności nad wodą oraz w je obrębie, aby nie narażać swojego życia i zdrowia.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy zawodników, lub wynikające z niezachowania przez nich ostrożności w stosunku do siebie, jak i innych współzawodników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.
34. Na czas trwania zawodów organizator zapewnia wyżywienie, wodę pitną oraz ubezpieczenie.
35. Zawodnicy mogą między sobą udzielać wszelkiej pomocy, z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. 
36. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
a) stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej, lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
b) wcześniejsze rozpoczęcie zawodów, lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
c) łowienie poza sektorem,
d) niestawienie się do komisji sędziowskiej po ustalonym czasie powrotu z łowiska,
e) za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego, czy innych zawodników po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego.

37. Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy