Jump to content

Reportaż w radiowej Jedynce.


LuJu

Recommended Posts

21:14 Reportaż w Jedynce

Informacje o audycji:

„Stop powodziom” - aut. Wojciech Markiewicz

W wyniku coraz większej zabudowy terenów zalewowych oraz eksploatacji żwiru i piasku z rzek, wzrosło zagrożenie powodziami. Coraz częściej stosuje się jako metodę zapobiegania powodziom stosuje się regulację rzek i wybetonowanie jej koryta, niszcząc okoliczną przyrodę i zabierając rzece jej naturalny, żywiołowy charakter. Często ma to negatywny wpływ na walory turystyczne okolicy i samą przyrodę. Tak stało się m. in. w Dolinie Raby. Stowarzyszenie Ab Ovo zdecydowało się na przygotowanie projektu, który miał przywrócić Rabie jej urok oraz odbudować zaniedbaną i zniszczoną roślinność na jej brzegach. Przede wszystkim podjęto działania na rzecz przywrócenia naturalnego charakteru koryta w górnym biegu rzeki oraz wzmocnienie jej brzegów, zabezpieczając tym samym okoliczne obszary przed powodzią. Woda łagodnie meandrująca zmuszona pokonywać naturalne przeszkody płynie znacznie wolniej, co pozwala uniknąć niszczącej siły żywiołu. Odpowiednio ukształtowane koryto (bez sztucznych przeszkód) daje również rybom możliwość płynięcia na tarło w górę rzeki. Pod opieką stowarzyszenia znalazły się także rośliny porastające brzegi – usunięto nadmiernie rozplenione gatunki, sadząc te, które dawniej tutaj rosły. Dużą uwagę poświęcono również monitorowaniu stanu rzeki i jakości wód (m.in. poprzez wykorzystanie nawigacji GPS do obserwowania, czy do rzeki nie są usuwane zanieczyszczenia lub śmieci, a mieszkańcy nie wybierają żwiru i piasku z koryta). Dzięki działaniom stowarzyszenia Raba w górnym biegu odzyskała swój naturalny charakter. Jej brzegi znów porasta charakterystyczna dla nich roślinność (która bez pomocy człowieka by wyginęła), a ludzie mogą się cieszyć czystszą rzeką, pełną różnorodnych gatunków ryb.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy