Jump to content

Smutne ale prawdziwe


Recommended Posts

Poczytałem sobie coś na ten temat. Bug i Zalew Zegrzyński jest martwy. Nie przeżyło nic. Rzeką płyną tony ryb w tym potężne sumy i metrowe brzany i ponad metrowe szczupaki. Ponoć to samo zaczyna dziać się na Narwi. Zawartość tlenu we wodzie spadła czterokrotnie od od minimalnej zawartości w jakiej mogą żyć karasie i liny, czyli ryby najbardziej wytrzymałe. Spowodowane jest to dużym stanem wody w rzekach. Woda opadając ściągnęła z pól trawy z dużą ilością toksyn z rolniczych oprysków. Następnie przyszła wysoka temperatura, która spowodowała gnicie traw. Jak wiadomo do procesu gnicia potrzebny jest tlen. I tak oto w ten sposób tlen zniknął z wody.

Link to comment
Share on other sites

Panowie ja jakoś w to co podają w TV nie bardzo wierzę.Jeśli ryby by padały z braku tlenu to nie ginęły by również ptaki,a niestety tak jest.Można myśleć,że to wina wylewu rzeki,sypania nawozów na pola i procesów gnilnych ale przecież nie raz rzeki wylewały i aż tak wielkich strat nie było.Koledzy mieszkających nad Bugiem mówią również o padniętych bobrach i norkach wiec nie czarujmy się,woda zastała skażona jaką substancją i to jedyne sensowne wytłumaczenie.Oczywiście substancja ta mogła się dostać poprzez dużą wodę ale i mógł ktoś coś do niej wlać świadomie :(.

Link to comment
Share on other sites

Zostały pobrane próbki wody w kilku miejscach, nie stwierdzono żadnej toksycznej substancji.

Tekst nie jest mego autorstwa o czym sumiennie informuję:

"W związku ze stwierdzonym masowym śnięciem ryb przeprowadzona została dnia 9.07.2009r. przez WIOŚ w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie wizja terenowa z poborem próbek wody i badaniem na miejscu wód powierzchniowych.

Pobrano do pomiarów i badań 5 próbek z przekrojów:

- próbkę nr 1 (godz. 19.40) z rzeki Narew ? z mostu w Wierzbicy (z nurtu), z przekroju zlokalizowanego około 2,5 km powyżej dopływu rzeki Bug;

- próbkę nr 2 (godz. 20.00) z rzeki Bug ? w m. Kania Nowa (z łódki przy brzegu w nurcie), około 2,8 km przed jej ujściem do Narwi;

- próbkę nr 3 (godz. 20.40) z Zalewu Zegrzyńskiego ? w m. Jadwisin (z pomostu przy brzegu);

- próbkę nr 4 (godz. 21.00) z Zalewu Zegrzyńskiego ? w m. Białobrzegi ?Marina Diana? (z pomostu przy brzegu);

- próbkę nr 5 (godz. 21.35) ? z rzeki Rządza ? most w Wolicy (z nurtu) 1,5 km przed jej dopływem do Zalewu Zegrzyńskiego.

Wyniki wykonanych pomiarów i badań na miejscu:

Próbka nr 1 (godz. 19.40)

Rzeka Narew ? most w Wierzbicy (pomiar w nurcie):

tlen ? 4,96 O2/dm3 ? 57,8% nasycenie

odczyn ? 8,10 pH

PEW ? 433 ?S/cm

temp. wody ? 22,2oC

Próbka nr 2 (godz. 20.00)

Rzeka Bug ? m.Kania Nowa (pomiar z łódki przy brzegu w nurcie):

tlen ? 0,06 O2/dm3 ? 0,6%

odczyn ? 7,64 pH

PEW ? 477 ?S/cm

temp. wody ? 22,0oC

W Kani Nowej z łódek na rzece odławiano śnięte ryby, które luzem i w torbach foliowych wrzucano do kontenera Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Próbka nr 3 (godz. 20.40)

Zalew Zegrzyński ? m.Jadwisin (pomiar z pomostu przy brzegu):

tlen ? 2,97 O2/dm3 ? 34,6%

odczyn ? 7,89 pH

PEW ? 458 ?S/cm

temp. wody ? 22,2oC

Próbka nr 4 (godz. 21.00)

Zalew Zegrzyński ? Białobrzegi ?Marina Diana? (pomiar z pomostu przy brzegu):

tlen ? 2,55 O2/dm3 ? 25,5%

odczyn ? 7,87 pH

PEW ? 483 ?S/cm

temp. wody ? 21,8oC

Próbka nr 5 (godz. 21.35) ? pobór próbek do analiz

Rzeka Rządza ? most w Wolicy (pomiar w nurcie):

tlen ? 0,32 O2/dm3 ? 3,5%

odczyn ? 7,14 pH

PEW ? 480 ?S/cm

temp. wody ? 20,0oC

W Wolicy przy moście na rzece Rządzy postawiono zaporę z kostek słomy.

Minimalna progowa zawartość tlenu w wodzie powinna wynosić, ze względu na życie ryb, co najmniej 4 mg O2/dm3.

Wyniki badań tlenu rozpuszczonego wykazują jego największe stężenie 4,96 O2/dm3 ? (124% minimalnej dopuszczalnej granicy) w wodach Narwi powyżej Zalewu Zegrzyńskiego przed dopływem Bugu.

Zarówno Bug jak i Rządza posiadają wody praktycznie odtlenione o śladowej zawartości rozpuszczonego tlenu: 0,06 mg O2/dm3 i 0,32 mg O2/dm3 ? odpowiednio 1,5% i 8,0% wartości progowej.

Wody Zalewu Zegrzyńskiego poniżej dopływu rzeki Bug charakteryzują się niedostateczną zawartości tlenu w granicach od 2,55 O2/dm3 ? w Białobrzegach, do 2,97 O2/dm3 ? w Jadwisinie, co stanowi odpowiednio 63,8 i 74,3% wartości progowej.

Wyniki badań wskazują, że Zalew Zegrzyński znajduje się pod negatywnym wpływem odtlenionych wód Bugu. Rzeka Narew zmniejsza to negatywne oddziaływanie, ale w niewystarczającym stopniu.

Wysoka temperatura wody w granicach 20,0 ? 22,2 oC przy wysokiej zawartości zanieczyszczeń organicznych potęgowała deficyt tlenu rozpuszczonego.

Odczyn wahał się od obojętnego 7,14 pH w wodach Rządzy do podwyższonego w kierunku zasadowym 8,10 pH w Narwi. Zawartość rozpuszczonych związków mineralnych w każdej z próbek była niewielka w granicach 433 ? 480 ?S/cm.

Przyczyną śnięcia ryb w Bugu oraz w Rządzy były najprawdopodobniej bardzo intensywne opady, które wywołały gwałtowne obszarowe spływy dużych ilości zanieczyszczeń organicznych z rolniczo użytkowanych terenów, dominujących w zagospodarowaniu zlewni tych rzek: z podtopionych łąk, na których doszło do rozkładów gnilnych zalegających traw i siana oraz ze spływów próchnicy glebowej z pól i torfowisk.

Duża ilość materii organicznej, która przedostała się ze zlewni wywołała procesy beztlenowe w wodach powierzchniowych, ich czarną barwę i gnilny zapach.

Procesy beztlenowe nasilone przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza spowodowały gwałtowne wyczerpanie rozpuszczonego tlenu do zawartości śladowej rzędu 0,06 mg O2/dm3 ? w wodach Bugu na dopływie do Narwi oraz 0,32 mg O2/dm3 w wodach rzeki Rządzy na dopływie do Zalewu Zegrzyńskiego.

W pierwszej dekadzie czerwca 2009r. WIOŚ - Delegatura w Ciechanowie kilkakrotnie otrzymał zgłoszenia śnięcia ryb w wodach Zalewu Zegrzyńskiego, potwierdzone w wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych.

Śnięcia ryb miały ograniczony lokalny charakter, przyczyna śnięć była taka sama, część śniętych ryb prawdopodobnie mogła dopłynąć do Zalewu Zegrzyńskiego w wodach Bugu lub Narwi.

Do dnia 9.07.2009r. nie otrzymano innych zgłoszeń śnięcia ryb w obszarze działania WIOŚ Delegatury w Ciechanowie w wodach Narwi, Wkry i jej dopływów, co nie oznacza, że rzeki te o dominującym rolniczym charakterze zagospodarowania zlewni w obecnych warunkach pogodowych nie są w najbliższym czasie zagrożone śnięciem ryb.

Dnia 9.07.2009r. przeprowadzona została przez WIOŚ w Warszawie Delegaturę w Ostrołęce wizja terenowa z poborem próbek wody i badaniem na miejscu wód rzeki Bug.

Wyniki wykonanych pomiarów i badań na miejscu

Rzeka Bug ? most w Wyszkowie

tlen ? 0,6 O2/dm3

odczyn ? 7,7 pH

PEW ? 482 ?S/cm

temp. wody ? 22,1oC

Rzeka Bug ? m. Barcice gm. Somianka (ok.14 km poniżej m. Wyszków)

tlen ? 0,5 O2/dm3

odczyn ? 7,6 pH

PEW ? 485 ?S/cm

temp. wody ? 22,1oC

Z obserwacji i wstępnych analiz wykonanych przez inspektorów bezwzględnie wynika, że brak tlenu został spowodowany zagniwaniem w wodzie zanieczyszczeń organicznych, spływających z okolicznych łąk i pół wraz z ulewnymi deszczami, co potęguje wysoka temperatura powietrza. Skutek ? śnięcie organizmów żywych ? kręgowców i bezkręgowców."

Link to comment
Share on other sites

Widziałem wczoraj w TV o zalewie Zegrzyńskim i fakt wodę napowietrzają,a śnięte ryby do niego już tylko z Bugu wpływają.Napowietrzanie wody trwa cały czas i dziś mają pobierać próbki wody do badań może coś się wyjaśni.Podobne próbki mają pobierać na innych wodach gdzie zaobserwowano śnięte ryby.Zobaczymy co wyniki pokażą i obym się mylił z moją teorią " celowego zatrucia wody" .

Koledzy wczoraj byli na zwodach wędkarskich na Bugu nie pamiętam miejscowości ale tam padłych ryb nie widzieli i nawet coś im gryzło,nie było może rewelacji,bo praktycznie padało cały czas.Do wagi przynosili głównie okonie ale i szczupaki się zdarzały.Trafił się koledze sum ale niestety 62cm,wielu zawodników zanotowało spinki szczupaków.Czyli można mieć nadzieję,że rzeka do końca nie wymrze.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy